Vergoedingen

Om behandelingen fysiotherapie vergoed te krijgen vanuit de zorgverzekering, dient u in de meeste gevallen een aanvullende verzekering voor o.a. fysiotherapie te hebben afgesloten.

Ook is het mogelijk dat u een chronische aandoening heeft, waardoor behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed kunnen worden. Hiervoor dient wel een verwijzing via de huisarts of een specialist te zijn gegeven aan u als patiënt.

Er zijn verschillende aanvullende pakketten bij verschillende zorgverzekeraars en labels. Kijkt u elk jaar even naar deze verzekeringen om de beste keuze te maken voor uzelf voor het komende jaar!

Behalve uw eigen keuze om een bepaalde zorgverzekeraar en pakket te kiezen, dienen fysiotherapiepraktijken zelf ook een contract met een zorgverzekeraar af te sluiten, om een hoge kwaliteit van zorg te waarborgen. Hieronder vindt u meer informatie over wat gecontracteerde en ongecontracteerde zorg inhoudt, en kunt u vinden met welke zorgverzekeraars Joey Scholten Fysiotherapie een zorgcontract heeft afgesloten voor 2023.

Gecontracteerde fysiotherapeutische zorg

Onder gecontracteerde fysiotherapeutische zorg wordt verstaan dat de zorg die de fysiotherapeut u levert, volledig wordt vergoed bij de zorgverzekeraar, zowel aanvullend als uit de basisverzekering. U betaalt maandelijks een premie aan de zorgverzekeraar, uw pakketkeuze bepaalt de hoogte van deze premie. Behandelingen die geleverd worden, worden direct naar de zorgverzekeraar verstuurd vanuit de praktijk.

Ongecontracteerde fysiotherapeutische zorg

Onder ongecontracteerde fysiotherapeutische zorg valt zorg welke niet, of deels vergoed wordt uit de aanvullende of de basisverzekering door de zorgverzekeraar. Dit kan zijn omdat u een pakket heeft welke geen fysiotherapie behandelingen bevat, of uw behandelingen zijn voor het kalenderjaar al gebruikt. Tevens worden, dat ligt aan de zorgcontracten die de praktijk heeft afgesloten met de zorgverzekeraars, bij sommige verzekeraars behandelingen maar deels vergoed (denk hierbij aan 60-80% vergoed door de zorgverzekeraar, dit verschilt per zorgverzekeraar!) waardoor er ook mogelijk kosten voor uzelf bij komen kijken.

Hieronder kunt u vinden met welke zorgverzekeraars Joey Scholten Fysiotherapie een contract heeft afgesloten.

Joey Scholten Fysiotherapie heeft in 2023 contracten met de volgende zorgverzekeraars (met alle labels onder deze keten vallend inbegrepen):

  • Zilveren Kruis
  • VGZ/Univé
  • Menzis
  • ASR zorgverzekeringen
  • Caresq
  • DSW/Stad Holland zorgverzekeringen
  • ONVZ
Staat uw zorgverzekeraar hier niet bij, of valt uw zorgverzekering niet onder een bovengenoemd label, dan wordt de behandeling niet volledig vergoed. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te horen welk percentage zij hanteert bij ongecontracteerde zorg.
 
Particuliere tarieven Joey Scholten Fysiotherapie 2023
 
Onderstaande tarieven gelden voor mensen, welke een zorgverzekeraar hebben waarbij Joey Scholten Fysiotherapie geen contract mee heeft:
 
  • Intake Fysiotherapie en onderzoek zonder verwijzing van een huisarts of specialist: €50,00
  • Intake Fysiotherapie en onderzoek met verwijzing van een huisarts of specialist: €50,00
  • Reguliere behandeling fysiotherapie: €40,00